Werkwijze van Qmatch! Recruitment Services

Qmatch! heeft een uitgebreid en actueel kandidatenbestand, een breed klantenportfolio en een uitgebreid netwerk. Wij hebben een professionele en persoonlijke manier van zakendoen met onze opdrachtgevers én met onze kandidaten.

Qmatch! vindt kandidaten die niet alleen op papier maar ook in de praktijk de beste zijn. Voor opdrachtgevers zoeken wij de ideale kandidaat en voor kandidaten zoeken wij de ideale werkplek. Zo beginnen beide partijen aan een succesvolle samenwerking.

​Zoek je een kandidaat? Dat pakken wij als volgt aan!

Stap 1: Inleven

De zoektocht naar de beste kandidaat begint met omgevingsonderzoek. Qmatch! informeert zich tot in detail over de functie en de werkomgeving. Wat is het doel van de functie en welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden horen daarbij? Welke vaardigheden, werkhouding en persoonskenmerken worden gewenst? Wat is het carriereperspectief? Hoe zit de afdeling / organisatie in elkaar? Hoe lopen de rapportage-/ en communicatielijnen? Hier rolt een duidelijke omschrijving van de opdracht en het profiel van de gewenste kandidaat uit.

​Stap 2: Werven

Op basis van een profielschets zoeken wij de beste kandidaten binnen ons eigen brede en gevarieerde kandidatenbestand, in ons uitgebreide netwerk, op de relevante jobsites en in social networks, via advertenties in gedrukte media of op het internet en via direct search. Dit levert een gerichte selectie van kandidaten op, die we testen op persoonlijkheidsaspecten en cognitieve capaciteiten. Ook voeren we in voorkomende gevallen een managementtest uit in combinatie met een assessment. Kortom, je krijgt een gefundeerde profielanalyse van de aan te stellen medewerker.

​Stap 3: Selecteren

Natuurlijk bepaal je uiteindelijk zelf wie het beste in je organisatie past. In persoonlijke gesprekken maak je kennis met de door ons geselecteerde kandidaten. Qmatch! vervult in dit proces een ondersteunende en adviserende rol. Door de wederzijdse doelstellingen en verwachtingen helder te maken, begeleiden wij je stap voor stap naar de Quality Match!

Stap 4: Evalueren

De praktijk is uiteindelijk de beste graadmeter voor een succesvol verlopen werving- en selectietraject. Daar blijkt immers of de kandidaat die wij samen met jou gerekruteerd hebben daadwerkelijk de juiste persoon, op het juiste moment op de juiste plek is. De eerste zes maanden na plaatsing, vinden twee coachingsgesprekken met de nieuwe medewerker plaats en bespreken we of de wederzijdse zijn waargemaakt.

​Qmatch! Carrière Manager

grootiStock_000065079127_Medium.jpg

Als nieuwkomer of young professional op de arbeidsmarkt heb je vaak een droombeeld voor de toekomst. Het maken van de juiste carrière keuzes is bepalend voor het al dan niet voldoen aan je eigen gedroomde carrière. Deze keuzes zijn tegelijkertijd erg lastig aangezien het een proces betreft waarin gevoel gecombineerd moet worden met ratio. Bovendien dienen de juiste kansen zich ook nog op het juiste moment voor te doen!​

Qmatch! treedt op als Carrière Manager voor professionals in de maakindustrie, food- en agrisector. Wij bieden een oprecht luisterend oor met kennis van carrièreplanning en het tijdig kunnen aanbieden van carrièrekansen! 

Ben jij die ambitieuze starter of young professional die toe is aan zijn tweede of derde stap? Qmatch! staat je als Carriere Manager graag bij in de stappen op weg naar de door jouw gedroomde top!

 

Zoek je een nieuwe baan? Dit is hoe wij te werk gaan!

Stap 1: Inleven

Voor een succesvolle match kijkt Qmatch! behalve naar je CV ook naar je persoonlijkheid, capaciteiten, motivatie en de omgeving waarin je het beste functioneert. Dit alles zetten we tijdens het kennismakingsgesprek helder op papier.

Stap 2: Zoeken

Op basis van je profiel en wensen inventariseren wij welke vacatures interessant voor je kunnen zijn. We leggen ze aan je voor en besluiten in goed overleg of je, je kandidaat wilt stellen. Alvorens we je voordragen, testen we je persoonlijkheidsaspecten en cognitieve capaciteiten. Je krijgt van ons een gefundeerde profielanalyse.

Stap 3: Selecteren

Natuurlijk bepaal je uiteindelijk zelf welke functie het beste bij je past. Je maakt kennis met de opdrachtgever en bespreekt samen alle details. Voorafgaand heb je met Qmatch! een gesprek zodat de wederzijdse verwachtingen en doelstellingen helder zijn.

Stap 4: Evalueren

De praktijk zal uitwijzen of je daadwerkelijk de juiste persoon op de juiste plek bent en of het werving- en selectietraject dus succesvol is verlopen. Daarom vinden in de eerste zes maanden na plaatsing twee coachingsgesprekken plaats. Desgewenst bespreken we een en ander met je werkgever.