Blog | 14 januari 2020 | Rick Struik

Cultural Fit; meten is weten!

Het economisch tij lijkt gekeerd en het gedrang op de arbeidsmarkt is weer als vanouds. De 'War for Talent' is daarmee weer losgebarsten. Kandidaten worden vaak geconfronteerd met een waslijst aan harde criteria waaraan voldaan moet worden om voor een functie in aanmerking te komen. Mogelijk prima kandidaten worden afgeschrikt en een match gebaseerd op voornamelijk hard skills is verre van een garantie voor succes. Voor een potentiële Qmatch! dient er in eerste instantie sprake te zijn van een Cultural Fit. Karakter is in tegenstelling tot kennis en vaardigheden nauwelijks trainbaar maar evengoed prima meetbaar! 

Je hebt een prima kandidaat op gesprek gehad die voldoet aan alle harde eisen die je aan de functie hebt gesteld. Perfect, mogelijk een nieuwe werknemer die enorm waardevol gaat zijn voor je organisatie! Past de kandidaat echter wel binnen de heersende bedrijfscultuur en gaat hij klikken met de leidinggevende en collega's? Een mismatch kost je als organisatie handenvol geld. Een voorzichtige beraming van de schadepost, naast optredende irritatie en afnemende motivatie bij prima functionerende collega's;

 • Afnemende motivatie €5.000
 • Exit interview €500
 • Administratieve handelingen ontslag en uitdiensttreding €1.000
 • Herzien, ontwerpen en opstellen van de nieuwe advertentie €1.000
 • Advertentiekosten jobboards en eventuele overige media €2.000
 • Selectieprocedure met selectiegesprekken €4.000
 • Administratieve handelingen voor de indiensttreding €1.500
 • Kennismaking met de nieuwe collega's (stilstand) €1.000
 • Inwerkperiode 6 maanden met optredende fouten, introductie en scholing €20.000
 • Vermindering productie, goodwill verlies €4.000
  Totaal geschatte schadepost mismatch: €40.000

Ons advies is dan ook om te allen tijde onderzoek te doen naar de Cultural Fit. Voor een relatief kleine meerprijs is er de mogelijkheid om de kans op een mismatch aanzienlijk te verkleinen. Hiervoor bestaan onder andere diverse persoonlijkheidstest die toekomstig gedrag kunnen voorspellen. Uit jarenlang en wereldwijd psychologisch onderzoek blijken er vijf thema's te zijn, de zogeheten Big Five, waarmee iemands persoonlijkheid in de volle breedte te beschrijven is. De Big Five is de meest onderzochte en gebruikte persoonlijkheidstheorie. De Reflector Big Fifty persoonlijkheidstest die deze big five en daarnaast 50 competenties meet, heeft een hoge tot zeer hoge betrouwbaarheid. Cronbach's Alfa is de maat die gebruikt wordt om betrouwbaarheid uit te drukken. Deze maat loopt van 0 tot 1. De scores op de vijf schalen van de Big Fifty test variëren van minimaal 0,84 tot maximaal 0,94. Dit is buitengewoon hoog.

Als gecertificeerd HRMForce partner heeft Qmatch! Recruitment Services de kennis en bevoegdheid om onder andere de Big Fifty persoonlijkheidstest af te nemen en hierover een professioneel advies uit te brengen. Graag lichten wij je verder toe hoe Qmatch! jouw organisatie voor een mismatch kan behoeden en kan bijstaan voor een quality match!