Blog | 14 januari 2020 | Rick Struik

Cultural Fit; meten is weten!

Het economisch tij lijkt gekeerd en het gedrang op de arbeidsmarkt is weer als vanouds. De 'War for Talent' is daarmee weer losgebarsten. Kandidaten worden vaak geconfronteerd met een waslijst aan harde criteria waaraan voldaan moet worden om voor een functie in aanmerking te komen. Mogelijk prima kandidaten worden afgeschrikt en een match gebaseerd op voornamelijk hard skills is verre van een garantie voor succes. Voor een potentiële Qmatch! dient er in eerste instantie sprake te zijn van een Cultural Fit. Karakter is in tegenstelling tot kennis en vaardigheden nauwelijks trainbaar maar evengoed prima meetbaar!